Undervisningsmaterial

 Trum Öfningar:
En nybörjarskola för virveltrumma som bygger på många års skrivande av små övningar till mina elever. Boken innehåller korta (4 takter) och längre (32 takter) övningar i stigande svårighetsgrad. Övningar i olika taktarter, synkoper, förberedande virvelövningar mm. Några duetter, samt ett antal mellanmarscher. En ordlista över de vanligaste instrumenten på svenska, engelska, tyska, italienska och franska finns också med. Priset på boken är 175:-.
 Puk och Mallet Öfningar:
Mycket av ovanstående gäller även denna nybörjarskola. Kortare och längre etüder, tremoloövningar, skalor, brutna treklanger mm för mallet. Virvelövningar, paradiddler, stämövningar och etüder för pukor. Priset är 175:-.
 Solostycken med ackompanjemang på CD:
Solostycken är alltid en stimulans för eleven och här finns några i varierande svårighetsgrad. För xylofon, marimba och vibrafon. Bakgrunderna är inspelade i olika tempi, för att instuderingen skall kunna ske på ett smidigt sätt.
 Egna kompositioner:
Solo- eller ensemblestycken som jag komponerat till mina elever och musikskolans slagverksensemble "Bullerbyn". Varierande svårighetsgrad och antal stämmor.
Copyright © Kjell:s Notlabb 2001-2011 All rights reserved Valid XHTML 1.0 Transitional and CSS